Heather Graham:A viking asszonya

Rhiannon vad lelke vágyat ébresztett a férfiban…Égővörös haja olyan dicsőségesen ragyogott, mint a napfelkelte. Hosszúcombjai az éjszaka édes rejtélyeit ígérték. Rhiannon, Alfred királykedvenc unokahúga dühre lobban, amikor nagybátyja a hadi szövetségmegpecsételéseként odaígérte őt Ericnek a szálfatermetű, aranyhajúhercegnek, aki kék szemének jeges pillantásával áthatotta őt. De minélinkább hadakozott a házasság… a férfi ellen, annál inkább lángralobbantotta vérét a férfi viking hűvössége alatt rejlő tűz.A férfiból áradó szenvedély szíven találta a lányt…Eric széles válla oly kemény, mint kardjának acélja, s nincs senkiemberfia, aki előtt fejet hajtana. Az egyetlen csatát, melytől tart, hogyelveszítheti, azt Rhiannonnal kell megvívnia, mert a lány szívének legvadabb mélységeibe hatolt. Nincs oly hadjárat vagy belső árulás, melyellen oly hevesen, annyi vágytól telten hadakozna, mint az a harc,amelyet a lány megszerzéséért folytat.


Heather Graham - A_viking_asszonya